Plan Gospodarki Odpadami 

 
Plan Gospodarki Odpadami 
 • Plan określa aktualny stan gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, działania zmierzaj±ce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

  Dla władz samorządowych jest form± strategicznej decyzji, określaj±cej najskuteczniejsze, a zarazem realne działania w obszarze gospodarki odpadami, zapewniającej: zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk powstałych z konieczności odpadów, bezpieczne unieszkodliwianie tych odpadów, których nie dało się odzyskać.

  Dokument ten jest dla władz miasta jednym z instrumentów zarządzania środowiskiem. PGO ujmuje: zagadnienia współpracy wytwórców odpadów, jednostek zajmujących się gospodarowaniem odpadami oraz organizacji odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami, zagadnienia dotycz±ce edukacji i zwiększenia świadomości ekologicznej, określenie kosztów systemu gospodarki odpadami i stworzenie podstaw dla analiz i ocen niezbędnych inwestycji.

   Plan gospodarki - część I (958.99 KB)
   Plan gospodarki - część II (1.69 MB)

 • Plan gospodarki odpadami jest do wglądu w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Bytowie w pokoju nr 6. Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z treścią dokumentu. Opiekę nad dokumentem sprawuje Marcin Chac,
  tel. (059) 822 89-38, e-mail:
  odpady@bytow.com.pl
 
Liczba odwiedzin : 753
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Góra
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2006-02-04 00:00:00
Czas publikacji: 2006-02-04 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak