Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

 
Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
  •  Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  (45KB)

  • W dniu 28 marca 2007r. Rada Miejska w Bytowie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w celu efektywnego przeciwdziałania przemocy domowej oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym.
    Uchwała reguluje m.in. zasady działania, strukturę oraz cele Systemu. Wymienia instytucje, organizacje, służby i środowiska włączone do Systemu oraz zasady ich współpracy. Określa również, wskaźniki osiągnięcia zamierzonych celów. Prezentuje procedurę „Niebieskiej Karty" jako standardowy sposób postępowania z osobą dotkniętą przemocą i sprawcą przemocy. Określa zasady ewaluacji efektywności Systemu oraz wymienia zadania i kompetencje organu odpowiedzialnego na poziomie Gminy za funkcjonowanie Systemu
 
Liczba odwiedzin : 787
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Góra
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Dzika
Czas wytworzenia: 2007-04-04 14:07:00
Czas publikacji: 2007-04-04 14:07:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak