Informacje Podstawowe 

 
 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat
można wpłacać w kasie urzędu lub na konto
Urzędu Miejskiego w banku:

PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W BYTOWIE
NR KONTA: 34 1240 3783 1111 0000 4080 8633
 

Kasa Urzędu Miejskiego
czynna jest w poniedziałek w godz. 08.00 - 15.30
i od wtorku do piątku w godz. 07.00 - 14.00

Adres Korespondencyjny Urzędu:
Podmiot: Urząd Miejski w Bytowie
Adres: ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów

                      

Dane Kontakowe:
Telefon:Centrala: (059) 822 20-11, Sekretariat: (059) 822 23-17
Fax: (059) 822 25-92
E-mail: urzad@bytow.com.pl

EPUAP adres skrzynki podawczej:

/p0kwq81j71/SkrytkaESP

 

Urząd Miejski w Bytowie informuje, iż od 01.01.2018 r. w zakresie zapłaty podatków i opłat lub innych należności wobec gminy za pomocą karty płatniczej wnoszący należność nie ponosi dodatkowych kosztów opłat i prowizji związanych z taką zapłatą.

Wpłat dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego można dokonywać na indywidualne konto podatnika prowadzone w Banku PEKAO S.A. o/Bytów wskazane w decyzji wymiarowej.

Pozostałych wpłat dotyczących:

  • podatku od środków transportowych,
  • opłaty od posiadania psów,
  • użytkowania wieczystego,
  • dzierżaw,
  • opłaty skarbowej,
  • i inne

można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego:
Bank PEKAO S.A. o/Bytów: 34 1240 3783 1111 0000 4080 8633

Wpłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać na indywidualne konto podatnika prowadzone w Banku PEKAO S.A. o/Bytów wskazane w informacji o wysokości opłaty lub na konto Urzędu Miejskiego:
Bank PEKAO S.A. o/Bytów: 97 1240 3783 1111 0010 5144 5552

Należności z tytułu opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności w wysokości 31 zł należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego:
Bank PEKAO S.A. o/Bytów: 06 1240 3783 1111 0010 1734 7519

 

 
 
Liczba odwiedzin : 277178
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Góra
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Techniczny
Czas wytworzenia: 2014-10-20 00:00:00
Czas publikacji: 2018-12-06 10:53:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak