Konsultacje z mieszkańcami gminy Bytów w sprawie technologii budowy ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Bytów – Pomysk Wielki – Mała Wieś 

 

 

Informacja Burmistrza Bytowa z dnia 1 sierpnia 2017 r. o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących technologii budowy ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Bytów – Pomysk Wielki – Mała Wieś
Głosowanie dostępne od 17 lipca 2017 r. 

Liczba odwiedzin : 313
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kuczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Piekarska
Czas wytworzenia: 2017-06-30 10:52:28
Czas publikacji: 2017-08-01 14:23:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak