Ogłoszenie Burmistrza Bytowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 
 
Liczba odwiedzin : 96
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kuczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Cyran
Czas wytworzenia: 2018-08-22 14:22:55
Czas publikacji: 2018-08-22 14:22:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak