Zarządzenie Nr 234/2018 Burmistrza Bytowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie naboru ofert na realizację zadań w 2019r. realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

 
 
Liczba odwiedzin : 46
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kuczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Ramczykowska
Czas wytworzenia: 2018-11-21 12:02:46
Czas publikacji: 2018-11-21 12:07:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak