Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu polegającego na budowie infrastruktury oraz zakupie urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, Oś Priorytetowa 10. Energia RPO WP 2014-2020

2016-12-06 15:08:02
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

2016-12-02 12:52:39
Zapytanie ofertowe na wykonanie „Odznaki Honorowej Gminy Bytów” w ilości 100 szt.

2016-09-01 07:23:23
Zawiadomienie w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiącego własność Gminy Bytów

2016-02-12 10:10:14
Ogłoszenie Burmistrza Bytowa w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2016-2025

2016-02-04 14:06:59
Możliwości pozyskania gruntu pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne (elektrownie słoneczne)

2015-10-05 13:45:21
Wykonanie wileobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu

2015-07-19 20:27:27
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór Operatora prowadzącego Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie, w ramach Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach

2015-05-28 15:00:10
Ogłoszenie w sprawie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bytów na lata 2016-2020”

2015-05-20 10:58:12
Konkurs na wybór Operatora prowadzącego Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie, w ramach Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach

2015-05-04 15:29:06