Przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków 

 
  

 

  1. Burmistrz i Zastępcy Burmistrza przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia w godz. 1100 - 1600

  2. Sekretarz Bytowa, Skarbnik Bytowa i kierownicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu
 

Liczba odwiedzin : 1541
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kuczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Zenon Smantek
Czas wytworzenia: 2006-02-05 00:00:00
Czas publikacji: 2006-02-05 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak