Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Klauzula informacyjna

2018-07-19 11:41:15
Wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów oraz z obowiązujacych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2018-07-18 11:36:06
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że działka nie jest położona na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o położeniu działki na obszarze rewitalizacji

2018-07-18 11:35:34
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznej

2018-07-18 11:34:37
Udostępnienie do wglądu planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2017-02-24 12:19:43