Informacja o usługach wspierających komunikowanie się 

 
 

INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy że w Urzędzie Miejskim w Bytowie dla osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

- korzystanie z poczty elektronicznej - urzad@bytow.com.pl

- przesyłanie faksów - 59 822 25 92

Aby skorzystać z usług Urzędu Miejskiego w Bytowie, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się ( świadczenia usług tłumacza PJM- Polski System Języka Migowego, SJM – System Języka Migowego i SKOGN – System Komunikowania się Osób Głuchoniemych) należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia na załączonym formularzu, który należy odesłać do Urzędu jedną z wybranych metod:

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: jezykmigowy@bytow.com.pl

- faksem pod numer: 59 822 25 92.

- listownie na adres: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1 go Maja 15, 77-100 Bytów, z dopiskiem na kopercie „ Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na   bezpłatną pomoc tłumacza języka PJM, SJM, SKOGN”.

Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 106).

Telefoniczną informację o usłudze można uzyskać pod numerem telefonu 59 822 89 17.

 

Liczba odwiedzin : 2864
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kuczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Jagodzińska
Czas wytworzenia: 2012-04-04 14:21:45
Czas publikacji: 2017-04-26 14:53:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak