Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
W związku z realizacją przez Gminę Bytów projektu pn. „Retencjonowanie wód opadowych: rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Projekt, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu.

2018-06-14 13:04:05
Zapytanie ofertowe na obsługę ratowniczą na kąpielisku ,,Jeleń” nad jeziorem Jeleń w Bytowie

2018-06-04 15:46:16
Burmistrz Bytowa zaprasza architektów i studentów wydziałów architektury do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję zagospodarowania Placu Szymona Krofeya w Bytowie

2018-05-30 14:54:42
Decyzja zatwierdzająca taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytów

2018-05-21 14:15:16
Zapytanie ofertowe na realizację projektu pn. „Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów”

2018-05-08 14:23:22
Zapytanie ofertowe - projekt pn. „Retencjonowanie wód opadowych: rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej"

2018-05-07 13:26:55
Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wykonanie opracowania: GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BYTÓW NA LATA 2019-2022 WRAZ Z AKTUALIZACJĄ GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

2018-04-27 14:29:31
Zapytanie ofertowe na „Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Bytów”

2018-04-18 08:24:00
Ogłoszenie Burmistrza Bytowa z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji

2018-03-13 14:32:42
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na uczestników zajęć w ramach organizowanego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy współudziale Biblioteki Miejskiej w Bytowie i Akademii Pomorskiej w Słupsku

2018-03-02 12:13:58