Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe na wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną na terenie działki nr 428/4 obręb 99 Bytów

2018-02-27 13:20:20
Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej

2018-02-21 10:38:03
Nabór ofert na realizację zadań w 2018 r. realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

2017-11-17 13:10:01
Lokale użytkowe do wynajęcia

2017-09-21 13:59:24
Zawiadomienie w sprawie zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej

2017-08-25 11:47:23
Zgromadzenie przed Sądem

2017-07-20 07:19:41
Informacja o zamiarze zawarcie umowy „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wybickiego w Bytowie”

2017-07-13 14:12:09
Ogłoszenie Burmistrza Bytowa o naborze ofert na sporządzenie opracowania: "Diagnoza problemów w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych oraz w zakresie przemocy w gminie Bytów wraz z określeniem strategicznych kierunków działań"

2017-07-05 14:11:22
Zawiadomienie Burmistrza Bytowa z dnia 09 czerwca 2017 r.

2017-06-09 13:54:05
Zawiadomienie Burmistrza Bytowa z dnia 02 czerwca 2017 r.

2017-06-09 13:53:46