Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii w Bytowie

2019-02-21 14:36:26
Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Przyborzycach. Dz. nr 346 obręb Świątkowo

2019-01-28 15:36:06
" Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyborzycach" - postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; zakończenie zbierania materiałów dowodowych

2019-01-17 08:53:16
109.2. Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku z dnia 14.11.2018 r. o wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o wyrażenie opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2018-11-21 14:27:47
109.1. Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku z dnia 14.11.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Bytów i Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o. z dnia 19.10.2018 r.

2018-11-21 14:25:38