Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
„Budowa placu składowego wyrobów gotowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na dz. nr: 7/14; 27/11; 27/12; 27/9; 7/15; 10/2; 16/9 obręb 100 Bytów i dz. nr 49/2, 39/19 obręb Dąbie”, realizowanego na wniosek DRUTEX S.A. z siedzibą przy ul. Lęborskiej 31 w Bytowie

2017-12-01 13:13:55
Modernizacja układu ciepłowniczego na terenie miasta Bytów, gm. Bytów, woj. pomorskie

2017-11-17 12:50:01
Modernizacja układu ciepłowniczego na terenie miasta Bytów, gm. Bytów, woj. pomorskie

2017-11-17 12:46:15
Rozbudowa ZZO Sierzno Sp. z o.o. w Sierznie – budowa kwatery składowej B1 wraz ze zbiornikiem na odcieki i drogą, zadaszenie placów magazynowych na odpady i surowce oraz budowa budynku wiaty magazynowania odpadów i surowców, zadaszenie placu dojrzewania kompostu, budowa dwóch wiat do przetrzymywania pojazdów, sprzętu i maszyn oraz budowa wiaty stalowej; planowanego do realizacji na działkach o nr 283, 223/6; 222/3 obręb Sierzno

2017-11-03 14:40:43
Modernizacja układu ciepłowniczego na terenie miasta Bytów, gm. Bytów, woj. pomorskie

2017-10-04 12:15:34
Modernizacja stacji paliw przy ul. Prostej w Bytowie, na terenie dz. nr 145/4, 145/6, 145/7, 145/8 obręb 103 Bytów

2017-10-04 09:55:13
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji paliw przy ul. Przemysłowej w Bytowie, nr dz. 19/2 obręb 100 Bytów

2017-10-02 13:14:27
Budowa budynku handlowo-usługowego o powierzchni 2997m2 z parkingiem dla samochodów osobowych dla 92 miejsc postojowych o powierzchni 3920m2 i inną infrastrukturą towarzyszącą na terenie znajdującym się na dz. nr 415 i częściach dz. nr 414 i 416 obręb 99 Bytów, przy ul. Przemysłowej w Bytowie

2017-10-02 13:14:13
„Budowa budynku inwentarskiego do chowu świń na 1918 stanowisk dla tuczników oraz 2 zbiorników o poj. 37,1m3 każdy do magazynowania paszy na działce o nr 44/15 obręb Niezabyszewo”,

2017-08-25 11:44:09
Modernizacja, rozbudowa istniejącej stacji paliw w miejscowości Udorpie 93, realizowana na wniosek inwestora WB TANK Sp. z o.o.

2017-08-25 11:39:26