Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Bytów 

 
 

Liczba odwiedzin : 168
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kuczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Celep
Czas wytworzenia: 2018-01-16 14:10:21
Czas publikacji: 2018-01-16 14:10:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak