Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa budynku magazynowo - technologicznego na terenie dz. nr. 122 obr. Świątkowo, gm. Bytów

2018-11-23 13:25:29
Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=3150 Nm3/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia i odgromową oraz zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na dz. nr 39/3, 39/4, 39/24, 39/19, 49/2 obręb Dąbie

2018-10-31 11:57:14
Budowa nowego obiektu hodowlanego ryb łososiowatych „Wylęgarnia Ryb Dąbie Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz Oddział Hodowlany Gostkowo”, planowanego do realizacji na terenie dz. nr 506/14 i 506/15 obręb Gostkowo, gm. Bytów

2018-10-19 13:53:10
Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wydzielenie niezbędnych działek pod obsługę komunikacyjną, na dz. nr 55/43, 579/2, 545/1 obręb Dąbie

2018-09-12 13:14:09
Budowa budynku handlowo-usługowego o pow. użytkowej 2543m2 i infrastruktury towarzyszącej - pow. razem 7076 m2, w tym z parkingiem dla samochodów osobowych dla 79 miejsc postojowych i inną infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni 4195m2, na terenie dz. nr 491, 417/1, 413, 411/1, 412/1 obręb Bytów 99, przy ul Przemysłowej w Bytowie

2018-08-20 15:32:49
Budowa stacji paliw na dz. nr 14/1 obreb 103 Bytów przy ul. Mickiewicza w Bytowie

2018-05-08 07:25:52
Wydzielenie działek pod budowę zespołu 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 333/2 obręb Udorpie

2018-03-27 14:02:52
"Budowa budynku inwentarskiego do chowu świń na 1918 stanowisk dla tuczników (268,5 DJP) oraz 2 zbiorników o poj. 37,1m3 każdy do magazynowania paszy na działce o nr 44/15 obręb Niezabyszewo, gm. Bytów

2018-01-30 07:40:22
Budowa stacji paliw na terenie działki nr 14/1 obręb 103 Bytów, przy ul. Mickiewicza w Bytowie

2018-01-25 11:49:52