Rejestry ogólnodostępne 

 

 


1. Uchwał Rady Miejskiej
   • rejestry prowadzi Biuro Rady Miejskiej

2. Interpelacji i wniosków Radnych
   • rejestry prowadzi Biuro Rady Miejskiej

3. Psów uznanych za agresywne
   • rejestry prowadzi Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska

4. Prowadzone przez Wydział Gospodarki Przestrzennej

  • rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),
  • rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego (zgodnie z art. 57 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • rejestr wniosków o sporządzenie planów miejscowych lub ich zmianę (zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.

  • rejestr prowadzi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

6. Rejestr Instytucji Kultury

  •    rejestr prowadzi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 


Liczba odwiedzin : 1297
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kuczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Nowak
Czas wytworzenia: 2006-02-08 13:41:08
Czas publikacji: 2018-09-27 09:41:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak