Rejestry inne 

 

Rejestry inne 


Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistychWymagane dokumenty:

 wniosek o udostepnienie danych (48.69 KB)

Opłaty:
    1. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 30,40 zł (na podst. par.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia, Dz. U. Nr 62 poz. 564 )
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wnoszona jest w kasie Urzędu, lub na konto bankowe Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych, pok. nr 7 (ul. 1 Maja 12),

w godzinach pracy Urzędu.
tel. (059) 822 89-19

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się.

Podstawa prawna:
Rozdział 8b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 )
 


Liczba odwiedzin : 1031
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Góra
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2006-02-08 00:00:00
Czas publikacji: 2006-02-08 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak