Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-17 12:44:57 Zamówienia publiczne / Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów Krzysztof Kuczkowski Publikacja artykułu
2017-08-16 13:58:54 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-08-16 13:11:59 Zbycie nieruchomości / Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości - 18.09.2017 r. godz. 10:00 Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-08-14 13:03:40 Ogłoszenia o naborze / Nabór na stanowisko podinspektora ds. kadr interwencyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Bytowie Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-08-14 13:01:38 Ogłoszenia o naborze / Nabór na stanowisko podinspektora ds. kadr interwencyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Bytowie Krzysztof Kuczkowski Publikacja artykułu
2017-08-14 12:58:05 Zarządzenia / 2017 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-08-14 12:57:20 Zarządzenia / 2017 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-08-14 12:56:10 Zarządzenia / 2017 r. Edycja artykułu
2017-08-14 12:55:10 Zarządzenia / 2017 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-08-14 12:50:28 Zarządzenia / 2017 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu