Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-11 20:47:24 Zamówienia publiczne / Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bytowie Sławomir Góra Edycja artykułu
2018-12-10 15:35:49 2018 / Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wydzielenie niezbędnych działek pod obsługę komunikacyjną, na dz. nr 55/43, 579/2, 545/1 obręb Dąbie Krzysztof Kuczkowski Publikacja artykułu
2018-12-10 15:29:22 Kadencja 2018 - 2023 / Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2018-12-10 15:22:04 2018 r. / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Krzysztof Kuczkowski Publikacja artykułu
2018-12-10 15:21:04 2018 r. / Działka Nr 168, obręb Pomysk Wielki Krzysztof Kuczkowski Publikacja artykułu
2018-12-10 15:20:11 2018 r. / Działka Nr 114, obręb Płotowo Krzysztof Kuczkowski Publikacja artykułu
2018-12-10 15:18:53 2018 r. / Działki Nr: 7/15, 27/9, obręb 100, Bytów Krzysztof Kuczkowski Publikacja artykułu
2018-12-10 15:08:14 Informacje / 2018 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2018-12-10 15:07:46 Zarządzenia / 2018 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2018-12-10 15:05:10 Zarządzenia / 2018 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu