Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-24 14:46:48 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-03-24 14:44:00 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów - w opracowaniu Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-03-24 14:41:07 2017 / 6733.4.2017 - Przebudowa ekspozycji archeologicznej reliktów dawnego kościoła św. Katarzyny w Bytowie na działce nr 28 i częściach działek nr 31/2 i 11 w obrębie 102 w Bytowie. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-03-24 14:39:42 2017 / 6733.5.2017 - Budowa linii kablowej 0,4kV na częściach działek nr: 46/28 i 47/14 w obrębie 104 w Bytowie Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-03-24 14:38:04 2017 / 6733.3.2017 - Budowa sieci energetycznej 0,4kV na częściach działek nr: 133 i 134 w obrębie 105 w Bytowie oraz na działce nr 347/12 i częściach działek nr: 352/1, 353/4, 347/13, 347/9 w obrębie Udorpie, gm. Bytów Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-03-24 14:33:13 Zamówienia publiczne / Przebudowa drogi gminnej nr 163027G w Bytowie – ulica Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Styp-Rekowskiego do skrzyżowania z ul. 1 Maja Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-03-23 11:59:43 Kierownicy Jednostek Organizacyjnych / Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Organizacyjnych - 2017 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-03-23 11:56:41 Kierownicy Jednostek Organizacyjnych / Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Organizacyjnych - 2016 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-03-23 11:53:43 Kierownicy Jednostek Organizacyjnych / Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Organizacyjnych - 2017 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2017-03-23 11:52:31 Kierownicy Jednostek Organizacyjnych / Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Organizacyjnych - 2017 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu