Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-18 15:35:45 Zamówienia publiczne / Udzielenie kredytu bankowego w wysokości do 14.000.000,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów złotych 00/100) Sławomir Góra Edycja artykułu
2018-06-18 13:46:06 Zamówienia publiczne / Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bytów Sławomir Góra Publikacja artykułu
2018-06-18 13:41:34 Zamówienia publiczne / Udzielenie kredytu bankowego w wysokości do 14.000.000,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów złotych 00/100) Sławomir Góra Edycja artykułu
2018-06-18 12:00:31 Kadencja 2014-2018 / Oświadczenia majątkowe - Rada Miejska - 2018 r. Sławomir Góra Edycja artykułu
2018-06-18 11:57:51 Kadencja 2014-2018 / Oświadczenia majątkowe - Rada Miejska - 2018 r. Sławomir Góra Edycja artykułu
2018-06-18 11:55:23 Kadencja 2014-2018 / Oświadczenia majatkowe - Kierownictwo Urzędu - 2018 r. Sławomir Góra Edycja artykułu
2018-06-18 11:48:58 Zamówienia publiczne / Nadbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej w Pomysku Wielkim oraz remont pokrycia dachowego na części budynku przy ul. Przemysłowej 38 w Bytowie Sławomir Góra Edycja artykułu
2018-06-15 14:59:46 Kadencja 2014-2018 / Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2014-2018 Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2018-06-15 14:02:35 Kadencja 2014-2018 / Oświadczenia majatkowe - Kierownictwo Urzędu - 2018 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2018-06-15 14:01:51 Kadencja 2014-2018 / Oświadczenia majatkowe - Kierownictwo Urzędu - 2018 r. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu