Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-18 08:45:03 Wybory samorządowe 2018 / Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Bytów Krzysztof Kuczkowski Publikacja artykułu
2018-10-17 14:35:51 Zamówienia publiczne / Zorganizowanie i prowadzenie płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych, na terenie miasta Bytów w ustalonej przez Radę Miejską w Bytowie Strefie Płatnego Parkowania. Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2018-10-17 14:25:04 Kadencja 2014-2018 / Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo Urzędu - (koniec kadencji 2014-2018) Krzysztof Kuczkowski Publikacja artykułu
2018-10-17 14:22:18 Kadencja 2014-2018 / Oświadczenia majątkowe - Rada Miejska (koniec kadencji 2014-2018) Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2018-10-17 14:19:11 Kadencja 2014-2018 / Oświadczenia majątkowe - Rada Miejska (koniec kadencji 2014-2018) Krzysztof Kuczkowski Publikacja artykułu
2018-10-16 14:30:42 Zamówienia publiczne / Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bytów w sołectwach Pomysk Wielki, Rzepnica, Udorpie Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2018-10-16 14:10:44 Zamówienia publiczne / Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2018-10-16 13:59:59 Zamówienia publiczne / Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2018-10-16 12:01:28 Wybory samorządowe 2018 / Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 19 września 2018 r. w sprawie granic obwodów głosowania_ Krzysztof Kuczkowski Edycja artykułu
2018-10-16 12:00:16 Wybory samorządowe 2018 / Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 19 września 2018 r. w sprawie granic obwodów głosowania_ Krzysztof Kuczkowski Publikacja artykułu